North Carolina and Back

1. Sacramento to Simi Valley

2. Simi Valley to Tucson, Arizona

3. Tucson to Pecos, Texas

4. Pecos to McKinney, Texas

5. Austin and San Antonio

6. Space Center Houston

7. Houston to New Orleans

8. New Orleans to Birmingham, Alabama

9. Alabama to North Carolina

10. Mountain Breakfast and Biltmore

11. Asheville to Nashville to Hopkinsville, Kentucky

12. Hopkinsville to Paducah, Kentucky, to Little Rock, Arkansas

13. Little Rock to Kaw City, Oklahoma, to Wichita, Kansas

14. Wichita to North Platte, Nebraska

15. North Platte to Georgetown and Eagle, Colorado

16. Eagle to Collbran, Colorado, to Wendover, Utah

17. Wendover to Sacramento, California